Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 724 834 867
pouze v pracovní dny od 06:00 do 14:00 hod.

Aktuálně

Prodej celorepublikových povolenek v r. 2024

Uvádíme informace týkající se prodeje celorepublikových povolenek MP i P v r. 2024

Více >>

Nasazení revírů 2023

Uvádíme stručné informace k nasazení revírů v r. 2023

Více >>

Město Velké Meziříčí podporuje sport

Město Velké Meziříčí podpořilo v r. 2020 činnost sportovního oddílu mládeže a sportovního oddílu dospělých nemalou finanční částkou.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V roce 2018 proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000, v letošním roce na ni navázala 2. etapa oprav.

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2017 - 2023

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za roky 2017 - 2023.

Více >>

Automobil GAZELLE

Od r. 2019 používáme automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Náhradní členská schůze 2023

Náhradní členská schůze se konala letos dne 11. března 2023 v sále hasičské zbrojnice.

Více >>

Návod na vyplnění sumáře úlovků

Protože jsou každý rok nedostatky ve vyplňování sumářů, uvádíme stručný návod k vyplnění.

Více >>

Vítejte na stránkách Moravského rybářského svazu z.s., pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

 

Prodej chaty Mostiště

Vážení členové,

na základě usnesení náhradní členské schůze konané dne 9.3.2024 prodává náš pobočný spolek nemovitosti v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí. Jedná se o nevyužívaný zděný objekt chaty spolu s přilehlými pozemky.

Za účelem zajištění maximálního možného výnosu z prodeje nevyužitých nemovitostí byla prodejem pověřena Realitní kancelář Ivana Dočkalová - Reality Vysočina - se sídlem Náměstí 80/4, Velké Meziříčí, PSČ 594 01, tel. +420 777 636 157. Na webových stránkách realitní kanceláře najdete veškeré informace týkající se prodeje. 

Odkaz na webové stránky realitní kanceláře: 

realityvysocina.eu 

prodej chaty viz 

realityvysocina.eu/nemovitosti/chaty/na-samote-v-lese-2 . 

 

B U S H M E N 

Sleva 40% 

Pro členy MRS 2x ročně vždy v květnu a říjnu. Slevu získáte na emailu: libuse.zajickova@bushman.cz 

Pro bližší informace stiskněte následující odkaz: https://bushman.cz/

 

 

Zákaz rybolovu Dyje 13/1

 

Vážení členové,

 

Správa Národního parku Podyjí vydala předběžné opatření spočívající v zákazu vstupu do klidového území národního parku za účelem rybolovu nebo výkonu rybářské stráže v úseku rybářského revíru Dyje 13/1 v termínu do 30.06.2024. 

 

 

Předběžné opatření je ke stažení zde.

 

Vyjmutí nádrže Kamenolom z rybářského revíru 461 115

 

Vážené rybářky a rybáři,

 

oznamujeme Vám, že dnem 24. února 2024 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve věci vyjmutí nádrže Kamenolom v k.ú. Blansko na základě žádosti majitele pozemků z rybářského revíru 461 115 Podomský potok 1. Tímto dnem již uvedená plocha není rybářským revírem v užívání MRS a neplatí zde žádná z povolenek k lovu ryb vydaná Moravským rybářským svazem, z.s.

 

 

 

Chyby v tištěné podobě BPVRP 2024

 

V tištěné podobě BPVRP pro MP revíry se vyskytly tři  chyby:

- v bodě II., odst. a) chybí upřesnění denní doby lovu v měsíci duben

- v bodě V., odst. 2. chybí upřesnění povolené doby lovu přívlačí

- vbodě VI. povinné vybavení omylem tisk pstruhových místo mimopstruhových 

 

 

Chyby vznikly nepozorností při převodu textu do nového formátu požadovaného tiskárnou.

 

Za chyby se omlouváme.

Zde je dostupný opravený dokument:

BPVRP MP 2024

 

 

Vážení členové,

 

v sekcích "Výdej povolenek v r. 2024" a "Úřední hodiny v r. 2024" zveřejňujeme aktuální ceny členských příspěvků, aktuální ceny povolenkových známek a úřední hodiny platné pro rok 2024. 

 

Připomínáme, že pro následující roky, počínaje r. 2024, byla přijata řada změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva. 

 

 

Upozornění:

Vážení členové, v sekci "Dokumenty" zveřejňujeme Informace Krajského úřadu Jihomoravského kraje k používání odhazovacích (odtrhávacích) olůvek při lovu ryb. Ze stanoviska KÚ vyplývá, že rybáři, kteří používají odhazovací (odtrhávací) olůvka, která zůstávají v povrchové vodě, se touto činností dopouštějí přestupku dle § 122 odst. 3 vodního zákona

  

 

V ý z v a

 

 

Obracíme se na mladé rybáře - absolventy (možno i studenty) rybářských škol a učilišť, kteří by měli zájem ověřit si a využít své znalosti v chovu ryb v praktickém provozu na chovných revírech našeho pobočného spolku. V případě zájmu kontaktujte předsedu spolku pana Miloslava Valu na tel. č. 724 834 867.  

  

Kronika pobočného spolku:

V roce 2019 byla doplněna kronika našeho pobočného spolku o zápisy z minulých let (jedná se o kroniku zhotovenou vlastnoručně mistrem Vodičkou jako náhrada za původní kroniku velkomeziříčských sportovních rybářů). Dílo vzniklo zásluhou neúnavné, soustavné a obětavé práce výrazné osobnosti - kronikáře spolku - pana Bohumíra Macháta, který je autorem textů kroniky. Nemalou zásluhu na vykonané práci mají i dlouholetý člen a funkcionář spolku pan František Dostál, který provedl vlastní velmi zdařilý přepis textů do kroniky. Kronika byla poté opatřena velmi krásnými a umělecky hodnotnými ilustracemi, které nezištně vyhotovila dcera pana Vodičky akademická malířka paní Ludmila Dohnalová. Velkomeziříčští sportovní rybáři tak mají po letech ve svém vlastnictví dílo, na které mohou být právem pyšní a za které patří všem zúčastněným velký dík.

V této souvislosti je třeba se zmínit o tom, že dílo by nevzniklo v této podobě a v této době, nebýt vytrvalé iniciátorské snahy současného předsedy spolku pana Miloslava Valy o dokončení kroniky. 

V současné době je kronika aktualizována již průběžně. 

 

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!