Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Aktuálně

Nasazení ryb jaro 2019

V této záložce zveřejňujeme aktuální informace o provedeném nasazení sportovních revírů v letošním roce.

Více >>

Rak signální - výzva

I v našich vodách žije nepůvodní druh raka - rak signální. Uvádíme informace a odkazy, jak se chovat u vody tak, aby nedocházelo k šíření infekce račího moru, který decimuje původní druhy raků, žijících v našich vodách již od nepaměti.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V letošním roce proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000 - sídla našeho pobočného spolku. Opravy proběhly za finanční podpory ze strany města Velké Meziříčí (město poskytlo našemu PS dotaci ve výši 150 tis. Kč).

Více >>

Brigády

Sledujte záložku "Brigády", kde se dozvíte aktuální informace o připravovaných brigádách

Více >>

Úpravy Bližších podmínek

V r. 2018 došlo k úpravě Bližších podmínek výkonu rybářského práva, které jsou zapracované do dodatku těchto podmínek platných v r. 2019. Aktuální změny schválené po 1.1.2019 zveřejníme opět na těchto stránkách.

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2017 a 2018

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za rok 2017 a 2018.

Více >>

Oslava 7A - Těšík

07/2018 - předání rybníka zhotoviteli díla

Více >>

Nový automobil GAZELLE

Máme nový automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

                Vítejte na stránkách                        Moravského rybářského svazu z.s.
pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou
ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

Aktuálně z činnosti spolku:

Důležité upozornění:

Vážené rybářky a rybáři, 

dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech:
- zavedení míry okouna říčního
- omezení lovu na umělou mušku
- zákaz používání montáže tzv.: "srkačky"
   

Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!!
   

Pro lovicí na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané k povolence k lovu jako její nedílná součást a v rozsahu dodatku platného pro rok 2019 !!!

Důležité upozornění:
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je s učinností od 1.1.2019 z rybářského revíru Mocla 1M vyjmuta nádrž rybník Pivovarský v k.ú. Dalešice o výměře 0,5 ha - na nádrži neplatí povolenka k lovu ryb na rybářských revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s.

 

Školení nových členů - zájemců o vydání prvního rybářského lístku

Dne 16.03.2019 v době od 09.oo do 11.oo hod. se v sídle našeho pobočného spolku konalo školení nových členů za účelem získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na závěr školení složili účastníci vlastní test a bylo jim vydáno přílušné osvědčení. Úspěšným členům blahopřejeme.

Nasazení ryb jaro 2019:

V sobotu dne 30.03.2019 proběhlo letošní prvni nasazení sportovních revírů obhospodařovaných naším pobočným spolkem. Informace o počtu kaprů nasazených na jednotlivé revíry je uvedena v "novinkách" v záložce "nasazení ryb jaro 2019".

V sobotu dne 06.04.2019 proběhlo dosazení sportovních revírů, množství nasazených ryb je uvedeno na stejné záložce. 

 

 

 

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!