Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Aktuálně

Rak signální - výzva

I v našich vodách žije nepůvodní druh raka - rak signální. Uvádíme informace a odkazy, jak se chovat u vody tak, aby nedocházelo k šíření infekce račího moru, který decimuje původní druhy raků, žijících v našich vodách již od nepaměti.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V letošním roce proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000 - sídla našeho pobočného spolku. Opravy proběhly za finanční podpory ze strany města Velké Meziříčí (město poskytlo našemu PS dotaci ve výši 150 tis. Kč).

Více >>

Brigády

Sledujte záložku "Brigády", kde se dozvíte aktuální informace o připravovaných brigádách

Více >>

Úpravy Bližších podmínek

V r. 2018 došlo k úpravě Bližších podmínek výkonu rybářského práva, které jsou zapracované do dodatku těchto podmínek platných v r. 2019. Aktuální změny schválené po 1.1.2019 zveřejníme opět na těchto stránkách.

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2017

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za rok 2017.

Více >>

Oslava 7A - Těšík

07/2018 - předání rybníka zhotoviteli díla

Více >>

Nový automobil GAZELLE

Máme nový automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se bude konat dne 9. 3. 2019 v 8.45 hod. v sále Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí. K účasti zve srdečně výbor PS.

Více >>

                Vítejte na stránkách                        Moravského rybářského svazu z.s.
pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou
ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody a širokou veřejnost o naší činnosti.  O úkolech, které plníme v souladu s naším posláním, při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo k hotelu Jelínek. Za parkovištěm stojí provozní budova a za ní rybochovné zařízení.

Aktuálně z činnosti spolku:

Upozorňujeme naše členy na povinnost vrácení řádně vyplněné evidence docházek a úlovků včetně sumáře úlovků za rok 2018, a to v termínu do 15. prosince 2018 pro vody pstruhové a do 15. ledna 2019 pro vody mimopstruhové

 

 

 

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se koná v sobotu dne 09. března 2019 v 08.45 hod. v sále hasičské zbrojnice.

 

Pokud se nedostaví nadpoloviční většina členů, koná se o 15 minut později, tj. v 09.00 hod., náhradní výroční členská schůze s totožným programem jednání.

 

Program schůze:

1.  Zahájení výroční členské schůze,

    prezence a schválení jejího

    programu

2.  Volba mandátové a návrhové komise

3.  Určení zapisovatele a ověřovatele

    zápisu výroční členské schůze

4.  Zpráva předsedy o činnosti

    pobočného spolku v r. 2018

5.  Zpráva jednatele o výsledku

    hospodaření pobočného spolku,

    schválení účetní závěrky

    za r. 2018, plnění rozpočtu

    nákladů a výnosů v r. 2018,

    návrh a schválení rozpočtu

    nákladů a výnosů na r. 2019

6.  Zpráva hospodáře pobočného

    spolku za r. 2018

7.  Zpráva o činnosti kontrolní a

    revizní komise v roce 2018

8.  Udělení čestných vyznamenání

    členům pobočného spolku

9.  Diskuse

10. Zpráva mandátové a návrhové

    komise

11. Schválení usnesení

12. Závěr – ukončení schůze 

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!