Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 724 834 867
pouze v pracovní dny od 06:00 do 14:00 hod.

Aktuálně

Nasazení revírů 2023

Uvádíme stručné informace k nasazení revírů v r. 2023

Více >>

Město Velké Meziříčí podporuje sport

Město Velké Meziříčí podpořilo v r. 2020 činnost sportovního oddílu mládeže a sportovního oddílu dospělých nemalou finanční částkou.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V roce 2018 proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000, v letošním roce na ni navázala 2. etapa oprav.

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2017 - 2022

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za roky 2017 - 2022.

Více >>

Automobil GAZELLE

Od r. 2019 používáme automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Náhradní členská schůze 2023

Náhradní členská schůze se konala letos dne 11. března 2023 v sále hasičské zbrojnice.

Více >>

Návod na vyplnění sumáře úlovků

Protože jsou každý rok nedostatky ve vyplňování sumářů, uvádíme stručný návod k vyplnění.

Více >>

Vítejte na stránkách Moravského rybářského svazu z.s., pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

 

Upozornění: 
 
Doporučujeme všem členům MRS seznámit se s níže uvedenou nabídkou firmy Bushman - aktuální možnost objednat zboží do 31.10.2023

Důležité upozornění: 
 
 Aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:
 
v souvislosti s připravovaným vypuštěním a slovením nádrže Rychlovská v k.ú. Rychlov, rybářský revír Brtnice 1A v podzimních měsících z důvodu posouzení technického stavu vodního díla a provedení TBD, se s platností od 17. 6. 2023 stanovují Bližší podmínky výkonu rybářského práva následně:
1. počet a množství úlovků se upravuje dle podmínek stanovených platnou legislativou.
2. lovné míry ryb se upravují dle podmínek stanovených platnou legislativou
Stanovené podmínky platí do odvolání !!!

 

Důležité upozornění:
 
I přes veškerou snahu Správy národního parku Podyjí a orgánů ochrany přírody nedošlo k předpokládanému zahnízdění kriticky ohroženého živočicha v okolí rybářského revíru Dyje 13/1.
Pominutím základního důvodu přijatých opatření se počínaje dnem 17. 5. 2023 ruší Nařízení předbežného opatření a rybářský revíre Dyje 13/1 je opět zpřístupněn k výkonu rybářského práva dle standardních podmínek.
Správa národního parku Podyjí děkuje rybářské veřejnosti za spolupráci při vytvoření klidového prostředí pro kriticky ohroženého živočicha a respektovaní vydaného předběžného opatření.
 
Důležité upozornění:
 
Na základě Nařízení předběžného opatření vydaného Správou národního parku Podyjí se pro rybářský revír Dyje 13/1 dočasně vyhlašuje ZÁKAZ RYBOLOVU včetně vstupu do klidového území a užití všech přístupových cest k rybářském revíru v termínu do 30. 6. 2023z důvodu ochrany hnízdění kriticky ohroženého živočicha. 

Žádost o informování členů:

Vážení členové, obdrželi jsme žádost ČRS, Středočeského  územního svazu (SÚS) o informování našich členů o tom, že od 1.1.2023 je možné prodat ROČNÍ Středočeskou územní povolenku pouze členovi SÚS nebo hostujícímu členovi v MO SÚS dle nových stanov ČRS. 

ROČNÍ Středočeskou povolenku z výše uvedeného důvodu nebude možno členům jiných územních svazů vystavit ani v sídle SÚS v Lahovicích.

Rybolov na Středočeských revírech a vodních plochách mohou naši členové i nadále provozovat na celorepublikové, celosvazové a Středočeské hostovací krátkodobé povolenky - 3 a 10 denní. Níže zveřejňujeme samotný text žádosti o informování našich členů: 

Upozornění:

Vážení členové, v sekci "Dokumenty" zveřejňujeme Informace Krajského úřadu Jihomoravského kraje k používání odhazovacích (odtrhávacích) olůvek při lovu ryb. Ze stanoviska KÚ vyplývá, že rybáři, kteří používají odhazovací (odtrhávací) olůvka, která zůstávají v povrchové vodě, se touto činností dopouštějí přestupku dle § 122 odst. 3 vodního zákona. 

  

V ý z v a
 
Obracíme se na mladé rybáře - absolventy (možno i studenty) rybářských škol a učilišť, kteří by měli zájem ověřit si a využít své znalosti v chovu ryb v praktickém provozu na chovných revírech našeho pobočného spolku. V případě zájmu kontaktujte předsedu spolku pana B. Macháta na tel. č. 727 965 382.  
  

Kronika pobočného spolku:

V roce 2019 byla doplněna kronika našeho pobočného spolku o zápisy z minulých let (jedná se o kroniku zhotovenou vlastnoručně mistrem Vodičkou jako náhrada za původní kroniku velkomeziříčských sportovních rybářů). Dílo vzniklo zásluhou neúnavné, soustavné a obětavé práce výrazné osobnosti - kronikáře spolku - pana Bohumíra Macháta, který je autorem textů kroniky. Nemalou zásluhu na vykonané práci mají i dlouholetý člen a funkcionář spolku pan František Dostál, který provedl vlastní velmi zdařilý přepis textů do kroniky. Kronika byla poté opatřena velmi krásnými a umělecky hodnotnými ilustracemi, které nezištně vyhotovila dcera pana Vodičky akademická malířka paní Ludmila Dohnalová. Velkomeziříčští sportovní rybáři tak mají po letech ve svém vlastnictví dílo, na které mohou být právem pyšní a za které patří všem zúčastněným velký dík.

V této souvislosti je třeba se zmínit o tom, že dílo by nevzniklo v této podobě a v této době, nebýt vytrvalé iniciátorské snahy současného předsedy spolku pana Miloslava Valy o dokončení kroniky.  

Darovací smlouvy:

V měsíci březnu m.r. byla mezi naším pobočným spolkem a firmou ING. System s.r.o. se sídlem v Třebíči opět uzavřena darovací smlouva týkající se poskytnutí finančního daru našemu pobočnému spolku. Výbor pobočného spolku touto cestou za poskytnutý finanční dar výše uvedené firmě a zejména jejímu jednateli a majiteli panu Ing. Z. Havelkovi, který působí též jako soudní znalec v oborech Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a Stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, (působí na adrese Šafaříkova 260/12, 674 01 Třebíč, tel.: 776 630 065, e-mail: havelka_z@volny.cz), velice děkuje.

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!