Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

  V r. 2018 proběhly počáteční nezbytné opravy budovy sídla našeho PS (domova rybářů) na ulici Třebíčská 1000.

   Opravy spočívaly v počáteční fázi zejména ve statickém zajištění budovy formou jejího sepnutí ocelovým lanem v úrovni podlahy 1. NP (nad stříškou garážových vrat) a ukotvení základů jejího pravého předního rohu ke skalnímu podloží vyvrtáním otvorů až do tohoto podloží, vyztužením ocelovou výztuží a vyplněním speciální směsí (tzv. mikropiloty). Dále byla provedena výměna starých dřevěných oken za okna nová plastová s kvalitními izolačními skly a  zednické  zapravení vyměněných nových oken, zakrytí vyfrézované drážky na fasádě s uloženým ocelovým lanem a zapravení různých v minulosti vzniklých prasklin ve fasádě, a to i s potřebným novým nátěrem části opravené fasády.

   Jsme velice rádi, že celý projekt oprav budovy byl významně finančně podpořen i ze strany města Velké Meziříčí. Podle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace město poskytlo našemu pobočnému spolku dotaci ve výši 150 tis. Kč určenou účelově na realizaci počátečních nezbytných oprav budovy sídla spolku (domova rybářů), t.j. na její statické zajištění, výměnu oken i opravu fasády.  Výbor pobočného spolku tímto vyslovuje velký dík městu Veké Meziříčí reprezentovanému jak jeho radou a zastupitelstvem, tak i starostou a vedoucími jeho odborných útvarů, za jejich vstřícný postoj k nelehké situaci našeho pobočného spolku, který přistoupil k nezbytným opravám budovy, jejíž stáří čítá již 50 roků, a která již dlouhou dobu umožňuje velkomeziříčským sportovním rybářům vykonávat jejich veřejně prospěšné činnosti.

   O dalších plánovaných pracích budeme informovat naše členy i širokou veřejnost na těchto stránkách.

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!