Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 724 834 867
pouze v pracovní dny od 06:00 do 14:00 hod.

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

   V r. 2018 proběhly počáteční nezbytné opravy budovy sídla našeho PS (domova rybářů) na ulici Třebíčská 1000.

   Opravy spočívaly v počáteční fázi zejména ve statickém zajištění budovy formou jejího sepnutí ocelovým lanem v úrovni podlahy 1. NP (nad stříškou garážových vrat) a ukotvení základů jejího pravého předního rohu ke skalnímu podloží vyvrtáním otvorů až do tohoto podloží, vyztužením ocelovou výztuží a vyplněním speciální směsí (tzv. mikropiloty). Dále byla provedena výměna starých dřevěných oken za okna nová plastová s kvalitními izolačními skly a  zednické  zapravení vyměněných nových oken, zakrytí vyfrézované drážky na fasádě s uloženým ocelovým lanem a zapravení různých v minulosti vzniklých prasklin ve fasádě, a to i s potřebným novým nátěrem části opravené fasády.

   Jsme velice rádi, že celý projekt 1. etapy oprav budovy byl významně finančně podpořen i ze strany města Velké Meziříčí. Podle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace město poskytlo našemu pobočnému spolku dotaci ve výši 150 tis. Kč určenou účelově na realizaci počátečních nezbytných oprav budovy sídla spolku (domova rybářů), t.j. na její statické zajištění, výměnu oken i opravu fasády.  Výbor pobočného spolku tímto vyslovuje velký dík městu Veké Meziříčí reprezentovanému jak jeho radou a zastupitelstvem, tak i starostou a vedoucími jeho odborných útvarů, za jejich vstřícný postoj k nelehké situaci našeho pobočného spolku, který přistoupil k nezbytným opravám budovy, jejíž stáří čítá již 50 roků, a která již dlouhou dobu umožňuje velkomeziříčským sportovním rybářům vykonávat jejich veřejně prospěšné činnosti.

   V období měsíců června a července 2020 proběhla II. etapa oprav budovy našeho pobočného spolku. V rámci této etapy oprav:

1. došlo k odpojení staré elektroinstalace umístěné na fasádě budovy a jejímu přepojení na instalaci z garáží. Nad garážemi byly umístěny 3 ks zářivkových svítidel,

2. byla vybourána stará rozbitá betonová podlaha v průjezdu budovy a byla vylita podlaha nová, taktéž betonová, zpevněná kari sítěmi,

3. byla opravena garážová vrata průjezdu, a to jak křídla tak i rámy těchto vrat

4. byla opravena čelní část fasády budovy.

Výbor PS vyslovuje poděkování všem členům PS, kteří se prací na opravě fasády i průjezdu budovy zúčastnili. 

V období měsíců července a srpna došlo dále k rozsáhlé opravě stávajících sádek včetně vybudování nového objektu žlaboven - pro umístění HT bazénů pro odchov a manipulaci s plůdky reofilních ryb. Dále bylo vybudováno nové zatrubnění přívodu vody do sádek, sběrné kanalizace dešťové vody a vybetonování nájezdu a sjezdu do sádek po změně výškového profilu průjezdu budovy. Všechny tyto činnosti jsou směřovány k výrobě plůdků reofilních ryb a tím zajištění finanční stability chovu v pobočném spolku. Za touto historicky významnou činností stojí obrovský kus práce a desítky hodin našich určitých členů, kterým tímto děkujeme. S jejich jmény budete jistě seznámeni na následující výroční členské schůzi. 

Fotografie z těchto akcí je možné shlédnout v záložce "Fotogalerie - Oprava budovy, resp. Oprava sádek".  

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!