Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 724 834 867
pouze v pracovní dny od 06:00 do 14:00 hod.

Revíry

Oslava 6  -  pstruhový revír

od tělesa Eliášova jezu, jezy Lihovarský,  Moráňský, Beckův a  Holánkův až po hráz vodárenské nádrže Mostiště. 

mimopstruhové revíry:

Balinka 1

od soutoku s Oslavou po Beranúv jez chráněné rybí pásmo. Dále jezy Doležalův, Čermákův, Valův, Křehlíkův, Stočkův, Rumlerův a  Melounův. Revír končí hrází rybníka Nový v obci Měřín.

Balinka 1B

Rybník Nečas v k.ú. Stránecká Zhoř, výměra 2,2 ha. Hráz rybníka tvoří st. silnice Měřín - Stránecká Zhoř. Míra kapra 45 cm - 70 cm.

Oslava 5

Od jezu Dobrovolného v obci Vaneč. Děle jezy Findejsův, Papírenský, Jelínkův, Uhmanův a a Říhákův. Revír končí tělesem Eliášova jezu (začátek pstruhového revíru)

Oslava 6A

Rybník Benetín v k.ú. Oslavička, výměra 5,0 ha. Rybník je mezi obcemi Oslavice a Oslavička v blízkosti silnice Velké Meziříčí - Třebíč. Míra kapra 45 cm - 70 cm. 

Oslava 7

Od jezu Mannova (první jez nad přehradou Mostiště). Dále jezy Pilský, Vrbův, Lihovarský a Filipův. Revír končí tělesem  Švomova jezu nad obcí Radostín nad Oslavou.

Oslava 7A

Rybník Těšík na drobném vodním toku Babačka, výměra 3,6 ha, k.ú. Bory. Lov ryb z hráze zakázán.

 

Níže uvádíme mapu rybářských revírů obhospodařovaných pobočným spolkem Velké Meziříčí:

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!