Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 724 834 867
pouze v pracovní dny od 06:00 do 14:00 hod.

Město Velké Meziříčí podporuje sport

V měsíci únoru 2020 byly uzavřeny s Městem Velké Meziříčí 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města, a to: 

a) dotace na pravidelnou činnost sportovního oddílu mládeže ve výši 5 tis. Kč, a

b) dotace na pravidelnou činnost sportovního oddílu dospělých, taktéž ve výši 5 tis. Kč.  

Obě dotace byly poskytnuty v rámci "Grantového programu podpory sportu 2020". 

Výbor PS touto cestou městu Velké Meziříčí za poskytnuté finanční prostředky velmi děkuje. 

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!