Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 724 834 867
pouze v pracovní dny od 06:00 do 14:00 hod.

Dokumenty ke stažení:

1. Stanovy MRS, z.s. platné od 12.06.2021 lze stáhnout z webových stránek svazu na adrese: Stanovy12.6.2021.pdf (mrsbrno.cz)

2. Jednací řád MRS, z.s. platný od 01.07.2022 lze stáhnout na adrese: Jednaci-rad-1.7.2022.pdf (mrsbrno.cz)

3. Statut výkonu rybářského práva na revírech Moravského rybářského svazu, z.s., platný od 01.01.2020 lze stáhnout na adrese: Statut výkonu rybářského práva.pdf - Disk Google

4. Statut rybolovu držitelů celorepublikové povolenky na revírech ČRS a MRS platný od 01.01.2020 lze stáhnout z webových stránek svazu na adrese: Statut rybolovu držitelů celorepublikové povolenky na revírech ČRS a MRS.pdf - Disk Google

5. Zákon č. 99/2004 Sb. ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) lze stáhnout na adrese: 99/2004 Sb. Zákon o rybářství (zakonyprolidi.cz)

6. Vyhlášku č. 197/2004 Sb, ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) lze stáhnout na adrese: 197/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o rybářství (zakonyprolidi.cz)

7. Přihlášku za člena Moravského rybářského svazu, z.s. lze stáhnout níže:

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!