Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení:

1. Stanovy MRS, z.s. platné od 01.01.2016 lze stáhnout z webových stránek svazu na adrese: http://www.mrsbrno.cz/dokumenty/Stanovy.pdf    (pozn.: od 01.01.2020 budou účinné stanovy v novém znění schváleném IX. Sjezdem MRS konaným dne 05.10.2019 v Blansku)

2. Jednací řád MRS, z.s. platný od 30.03.2017 lze stáhnout na adrese: http://www.mrsbrno.cz/index.php/17-predpisy/509-jednaci-rad   

3. Zákon č. 99/2004 Sb. ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) lze stáhnout na adrese: http://www.mrsbrno.cz/dokumenty/zakon%2099.pdf

4. Vyhlášku č. 197/2004 Sb, ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) lze stáhnout na adrese: http://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!