Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 724 834 867
pouze v pracovní dny od 06:00 do 14:00 hod.

Podmínky pro vydání povolenky k rybolovu na rok 2024:

  • úhrada členského příspěvku nejpozději do konce měsíce února – týká se i mládeže do 15 let! 
  • v termínu odevzdaná řádně vyplněná evidence docházek a úlovků včetně sumáře úlovků za rok 2023. To je pro vody pstruhové do 15. prosince 2023 a pro vody mimopstruhové do 15. ledna 2024
  • platný rybářský lístek
  • podpis souhlasu s poskytnutím zvláštní kategorie osobního údaje (údaj o ZTP nebo ZTP/P) a předložení platného průkazu - jinak nelze členu, držiteli průkazu ZTP (ZTP/P), poskytnout příslušnou slevu z ceny povolenky
  • předložení potvrzení o studiu (ne staršího 6 měsíců) u členů, kteří jsou studenty do 26 let věku, jinak nelze příslušnou slevu z ceny povolenky poskytnout
  • u členů rybářské stráže požadujících uznání brigádnických hodin přehled provedených kontrol v předchozím kalendářním roce s uvedením data provedené kontroly a čísla povolenky. Za rok je třeba vykázat minimálně 10 kontrolních dnů z minimálně 2 kontrolovaných revírů, údaje bude prověřovat KRK

Členské příspěvky:

Členský příspěvek pro dospělé členy a členy nad 16 let, kteří budou v r. 2024 žádat o vydání povolenky, činí 1.400,-- Kč (pokud ne, činí členský příspěvek 500,-- Kč), pro mládež do 15 let 200,-- Kč.  Musí být zaplacen do konce února, jinak člen pozbývá členství a pro jeho obnovení musí dospělý člen a člen nad 16 let uhradit znovu zápisné 1 000,-- Kč (viz stanovy MRS z.s. platné od 01.01.2022). Pozor: úhrada členského příspěvku do konce února se týká i mládeže do 15 let, jinak členství v souladu se stanovami zaniká !!!

 

Změny v rybolovu pro rok 2024:

Na roky 2024 a 2025 jsou vydávány nové Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pro vody MP i P), které obsahují řadu důležitých změn.  

 

Ceny povolenek pro členy MRS:

Mimopstruhové roční: mládež do 15 let 400,-- Kč, poloviční 700,-- Kč, dospělí 1.250,-- Kč

Pstruhové roční : mládež do 15 let 400,-- Kč, poloviční 800,-- Kč, dospělí 1.300,-- Kč

Poloviční povolenku mohou obdržet členové 16 - 18 let, studenti do 26 let a členové, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

Prodej celorepublikových MP a P povolenek v r. 2024:

Upozorňujeme naše členy, že pro rok 2024 nebude možný prodej celorepublikových povolenek MP i P prostřednictvím všech pobočných spolků MRS - prodej bude zajišťovat pouze sekretariát svazu v Brně na Soběšické ul. a 4 pobočné spolky - Podivín, Blansko, Třebíč a Velké Meziříčí.

Kontaktní a ostatní informace o výdeji celorepublikových podmínek v roce 2024 na jednotlivých prodejních místech MRS je možné získat na stránkách svazu https://mrs.mrsbrno.cz/pro-rybare/#cr

Zájemci o tyto povolenky si mohou tyto povolenky opatřit taktéž přímo v distribuční síti ČRS !!! Toto opatření bude platit pouze v roce 2024 a pro následující roky se s distribucí těchto povolenek prostřednictvím všech pobočných spolků MRS - tak jako v minulosti - opět počítá !!!

 


© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!