Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Podmínky pro vydání povolenky k rybolovu na rok 2019:

  • úhrada členského příspěvku nejpozději do konce února – týká se i mládeže do 15 let! 
  • v termínu odevzdanou řádně vyplněnou evidenci docházek a úlovků včetně sumáře úlovků za rok 2018. To je pro vody pstruhové do 15. prosince 2018 a pro vody mimopstruhové do 15. ledna 2019
  • platný rybářský lístek
  • splněná brigádnická povinnost v rozsahu 10 hodin (nebo  náhrada v krmení) pro členy od 16 let. Pro mládež do 15 let 7 kg suchého pečiva, nebo 15 kg obilí. Od brigády jsou osvobozeny ženy a důchodci nad 65 let. Členům se zdravotními problémy bude nabídnuta práce přiměřená jejich zdravotnímu stavu. Pro držitele ZTP (ZTP/P) bude činnost rozhodčího při rybářských závodech splněním brigádních povinností na příští rok. Náhrada za neodpracovanou hodinu činí 80 Kč
  • podpis souhlasu s poskytnutím zvláštní kategorie osobního údaje (údaj o ZTP nebo ZTP/P) a předložení platného průkazu - jinak nelze členu, držiteli průkazu ZTP (ZTP/P), poskytnout příslušnou slevu z ceny povolenky
  • předložení potvrzení o studiu (ne staršího 6 měsíců) u členů, kteří jsou studenty do 26 let věku, jinak nelze příslušnou slevu z ceny povolenky poskytnout
  • u členů rybářské stráže přehled provedených kontrol v předchozím kalendářním roce s uvedením data provedené kontroly a čísla povolenky. Za rok je třeba vykázat minimálně 10 kontrolních dnů z minimálně 2 kontrolovaných revírů, údaje bude prověřovat KRK

 

Členské příspěvky: 

Členský příspěvek pro dospělé členy a členy nad 16 let činí 450 Kč, pro mládež do 15 let 200 Kč.  Musí být zaplacen do konce února, jinak člen pozbývá členství a pro jeho obnovení musí dospělý člen a člen nad 16 let uhradit znovu zápisné 1 000 Kč (viz stanovy MRS z.s. platné od 01.01.2016). Pozor: úhrada členského příspěvku do konce února se týká i mládeže do 15 let, jinak členství v souladu se stanovami zaniká!!!

 

Změny v rybolovu pro rok 2019: pro rok 2019 je vydán dodatek Bližších podmínek výkonu rybářského práva 

 

Ceny povolenek pro členy MRS:

Mimopstruhové roční: mládež do 15 let 300 Kč, poloviční 500 Kč, dospělí 950 Kč

Pstruhové roční : mládež do 15 let 300 Kč, poloviční 500 Kč, dospělí 1 000 Kč

Poloviční povolenku mohou obdržet členové 16 - 18 let, studenti do 26 let a členové, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P

 

Prodej povolenek na r. 2019 bude probíhat v kanceláři v sídle pobočného spolku na ul. Třebičská 1000 v úředních hodinách. 

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!