Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 724 834 867
pouze v pracovní dny od 06:00 do 14:00 hod.

Náhradní členská schůze 2023

Dne 11.03.2022 se konala náhradní členská schůze. 

Schůze byla zahájena v sále hasičské zbrojnice v 9.oo hod. předsedajícím panem Bohumírem Machátem. Ten na úvod přivítal přítomné členy a konstatoval, že členské schůze je přítomno pouze 39 dospělých členů s právem volit.

Náhradní členská schůze poté zvolila členy mandátové a návrhové komise. Určila taktéž zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu z náhradní členské schůze.

Nato byla provedena kontrola plnění usnesení minulé náhradní členské schůze a poté byli přítomní seznámeni s příslušnými zprávami (předsedy, jednatele, hospodáře i předsedy KRK), které schůze vzala na vědomí.

V rámci zprávy jednatele o výsledku finančního hospodaření pobočného spolku za rok 2022 byli přítomní seznámeni s účetní závěrkou za rok 2022 i s navrhovaným rozpočtem (plánem hospodaření) na rok 2023. Účetní závěrka i plán hospodaření na další rok byly schůzí přijaty.

Následovala diskuse, bylo přijato usnesení o hájení dravců na revíru Oslava 6 vč. zákazu vrácení vodě všech ulovených cejnů a po dovršení diskuse byla schůze ukončena.

Děkujeme všem členům, kteří se schůze osobně zúčastnili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!