Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Oslava 7A - Těšík

Na MP revíru č. 461 223 Oslava 7A - rybník Těšík v k.ú. Horní Bory proběhlo začátkem 07/2018 předání stavby zhotoviteli díla, v rámci opravy hráze se opravuje vypouštěcí zařízení včetně bezpečnostního předpadu. Po ukončení opravy, napuštění rybníka a jeho zarybnění bude zahájen rybolov, o čemž budeme neprodleně informovat na této stránce.

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!