Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Podmínky pro vydání povolenky na rok 2018:

  • úhrada členského příspěvku do konce února – týká se i mládeže do 15 let! 
  • v termínu odevzdané přehledy o úlovcích a vyplněné sumáře. To je pro vody pstruhové do 15. prosince 2017 a pro vody mimopstruhové do 15 ledna 2018
  • splněná brigádnická povinnost (nebo  náhrada v krmení) pro členy od 16 let. Pro mládež do 15 let 7 kg suchého pečiva, nebo 15 kg obilí. Od brigády jsou osvobozeny ženy a důchodci od 65 let. Členům se zdravotními problémy bude nabídnuta práce přiměřená jejich zdravotnímu stavu. Pro držitele ZTP bude činnost rozhodčího při rybářských závodech splněním brigádních povinností na příští rok. Náhrada za neodpracovanou hodinu činí 80 Kč

 

Členské příspěvky: 

Členský příspěvek pro dospělé členy a členy nad 16 let 450 Kč, pro mládež do 15 let 200 Kč.  Musí být zaplacen do konce února, jinak člen pozbývá členství a pro jeho obnovení musí dospělý člen a člen nad 16 let uhradit znovu zápisné 1 000 Kč (viz stanovy MRS z.s. platné od 01.01.2016). Pozor: úhrada členského příspěvku do konce února se týká i mládeže do 15 let, jinak členství v souladu se stanovami zaniká!!!

 

Změny v rybolovu pro rok 2018: jsou vydány nové Bližší podmínky.

 

Ceny povolenek pro členy MRS:

Mimopstruhové: mládež do 15 let 300 Kč, poloviční 500 Kč, dospělí 950 Kč

Pstruhové: mládež do 15 let 300 Kč, poloviční 500 Kč, dospělí 1 000 Kč

Poloviční povolenku mohou obdržet členové 16 - 18 let, strudenti do 26 let a členové, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P

 

Prodej povolenek na r. 2018 bude probíhat v kanceláři v sídle pobočného spolku na ul. Třebičská 1000 v úředních hodinách. 

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!