Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Bližší informace o brigádách, dokumenty ke stažení:

Bližší informace o možnosti odpracování brigádnické povinnosti členů pobočného spolku v r. 2019:

    Brigády budou organizovány k zajištění jarních výlovů komorových rybníků, ve vegetačním období k údržbě hrází a přilehlých pozemků rybníků a po zbytek roku za účelem údržby a zvelebení nemovitého majetku našeho pobočného spolku. 

      Zájem o odpracování brigádnické povinnosti je nutné předem ohlásit na mailovou adresu mrsvm@seznam.cz stručnou zprávou se zanecháním kontaktního telefonního čísla. Na toto číslo bude zájemci při organizaci brigády zaslána stručná informace o datu a místu konání brigády. Pokud zájemce nabízený termín potvrdí, je nutné brigádu i následně vykonat nebo za sebe zajistit náhradu, jinak zájemce nebude nadále v případě organizace další brigády kontatktován!!!

     Spolek potřebuje nutně zajistit brigády především ve vegetačním období!

 

Dokumenty ke stažení:

1. Stanovy MRS, z.s. platné od 01.01.2016 lze stáhnout z webových stránek svazu na adrese: http://www.mrsbrno.cz/dokumenty/Stanovy.pdf    

2. Jednací řád MRS, z.s. platný od 30.03.2017 lze stáhnout na adrese: http://www.mrsbrno.cz/index.php/17-predpisy/509-jednaci-rad   

3. Zákon č. 99/2004 Sb. ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) lze stáhnout na adrese: http://www.mrsbrno.cz/dokumenty/zakon%2099.pdf

4. Vyhlášku č. 197/2004 Sb, ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) lze stáhnout na adrese: http://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!